Right Size Newton Endorses Lisa Gordon for Newton City Council

Greg Schwartz, Ward 6 Councilor-at-Large
Emily Norton, Ward Councilor for Ward 2
Dick Blazer, former Ward Councilor for Ward 6
George Mansfield, former Ward Councilor for Ward 6
Ken Parker, former Ward 6 Councilor-at -Large
Amy Sangiolo, former Ward 4 Councilor-at-Large
Martha Lawlor
Rick Ropelewski
Natasha Staller
Gary Ruvkun
Patrick Song
Suzanne Bender, M.D.
Randy King, M.D. Ph.D.
Lisa Li
Anatoli Rastorgouev
Kate Nyquist, M.D.
Olga Winner
Susan Dusenbery, MD
Solomon A Gabbay, M.D., FACC
Carolyn Gabbay
Stella Chin
Ying Geng
Chaoran Huang
Xiaoyan Zhao
Xinqun Peng
Jun Liu
Connie Lau
Yisha Silu
Olivia Zhao
Limin Shu
Limin Hao
Qiheng
Dong Jiang
Diana Huang
Holly Jiang
Qing Pan
Rong Dai
LiZhen Yu

Olivia and Lex Mathews
Carol and Tony Summers
Carolyn Kraft
Simon French
Qingli Jiang
Carolyn and Paul Wong
Karen Novakoff
Carol Barenberg
Nancy Honig
Rena Getz
Gregg Tong
Ken Gordon
Wei Song
Cecilia Zhang
Shirley Fei
Jianzhong Zhang
Annie Xie
Gang Xu
Sherry Xie
Weiliang Qiu
Jie Wong
Yiyun Yang
Xiaojing Li
Jindi Ma
Jie Zhao
Tian Ma
Hong Wei
Alison Wen
Zhuyun Qin
Jun Huang
Lin Zhang
Bin Fan
Charissa Ang
Melissa Schwartz
Sande Young
Gui Qiu
Karen Sherman, LCSW

Join Lisa's Email List

Stay in touch!

Sign up to recieve news from Lisa Gordon.